JOC HEURÍSTIC

           És una activitat d’exploració i combinació d’objectes diversos i variats que proposem als infants de 12 a 24 mesos. Aquesta activitat té tres fases diferenciades:

PREPARACIÓ: l’educadora prepara el material en un espai lliure d’altres materials de joc. Selecciona tres o quatre tipus de material sensorial diferents i a la vegada escull els recipients adients que faran de contenidors. Prepara varis punts de joc de manera que els infants es puguin repartir i desplaçar d’un punt a l’altre.

MANIPULACIÓ: els nens i les nenes manipulen, exploren i combinen lliuraments els diferents materials buscant totes les possibilitats sense que l’educadora intervingui. Ella es troba en el espai de joc observant i oferint seguretat als infants.

RECOLLIDA: consisteix en la recollida i classificació dels objectes, en aquesta fase l’educadora intervé oferint als nens i a les nenes les bosses de roba, obertes, de manera que vegin quin material hi ha a dins i demana als infants que hi posin el que és igual. Els ajuda a recollir i els orienta gestual i verbalment per trobar el material que correspon a cada bossa.

 

 QUÈ ACONSEGUIM AMB AQUEST JOC DE DESCOBERTA?

  • Exercitar la capacitat de concentrar-se en el propi joc/activitat
  • Coordinar els moviments simultanis de les dues mans: picar, enfilar, apilar, sostenir, posar a dins, treure…
  • Ajustar els moviments de la mà i dels dits Identificar qualitats dels objectes: formes, textura, pes, color….
  • Diferenciar qualitats dels sons : agut, greu, fort, fluix Observar els objectes en posicions diverses
  • Exercitar la capacitat d’escollir, de triar el material.
  • Combinar els objectes per aconseguir la finalitat que ell o ella s’ha proposat: fer soroll, omplir, buidar, alinear, enfilar…
  • Classificar els materials  mentre els recull. Adquirir l’hàbit d’endreçar el material: un lloc per cada cosa i cada cosa al seu lloc ( bossa de roba per cada tipus de material)

 

Materials: castanyes, trossos de mànega de diferents llargades, diàmetres i colors, cadenes de plàstic i metàl·liques de llargs diferents, taps de suro, pilotes de ping-pong, pots de rodets de fotos, agulles d’estendre roba de plàstic i de fusta, trossos de roba, taps de plàstic, rul·los dels cabells, claus i clauers, cordons i cintes, flameres, petxines, anelles de fusta, argolles pels tovallons…

Contenidors: pots de plàstic i metàl·lics de diferents mides.

  • Important: Quan els infants comencen a utilitzar els materials com a elements simbòlics : les agulles com a pistoles, les flameres com a estris de cuina, els pots com a cotxes…, quan el material ja no els  ofereix interès manipulatiu i d’exploració, és convenient deixar-ho de fer. Per aquest motiu es programa fins als dos anys, edat en la qual  començar el joc simbòlic.